26.03.2023

How they work/ Jak one pracują

Program

About work, passion, rest and career breakthroughs. Networking meeting of Polish women working (or looking for a job) in Luxembourg.

The essence of the debate will be to create a sister space for women in middle-level positions, who rarely express their experience and work philosophy in the public space. Is arranging a professional life in Luxembourg worth it? What influenced their professional careers? How do they see it?

In the friendly atmosphere of the Ancien Cinéma cafe, we will ask how Anna Sowada, freelance project manager in the banking sector, organizer of the CinEast Film Festival and the Luxembourg edition of the Great Orchestra of Christmas Charity, and Marta Majewska, Associate Supervisor Investor Services at Brown Brothers Harriman, work. It is worth coming to arouse mutual curiosity between Polish women practicing various fields in Luxembourg, to perhaps find an impulse for further development, to find out about the opportunities offered to Polish women in the Grand Duchy. See how different attitudes to life, types of interests, attitudes are manifested among Polish women who live here. The conversation with the guests will be led by Hanna Karczewska and Agnieszka Szmidt.

The meeting will be held in Polish


O pracy, pasji, odpoczynku i punktach przełomowych w karierze.

Spotkanie networkingowe Polek pracujących (lub poszukujących pracy) w Luksemburgu.

Istotą debaty będzie stworzenie siostrzanej przestrzeni dla kobiet na stanowiskach średniego szczebla, które rzadziej wypowiadają w przestrzeni publicznej expressis verbis swoje doświadczenie i filozofię pracy.

Czy ułożenie sobie życia zawodowego w Luksemburgu się opłaca? Co uwarunkowalo ich kariery zawodowe? Jak to postrzegają?

W przyjaznej atmosferze kawiarni Ancien Cinéma będziemy dopytywać jak pracują Anna Sowada, freelance project manager w sektorze bankowym, w wolnym czasie organizatorka Festiwalu Filmowego CinEast oraz luksemburskiej edycji WOŚP, oraz Marta Majewska, Associate Supervisor Investor Services w Brown Brothers Harriman. Warto przyjść by rozbudzić wzajemne ciekawości pomiędzy Polkami uprawiającymi w Luksemburgu rόżne dziedziny, by być może znaleźć impuls do dalszego rozwoju, dowiedzieć się o możliwościach jakie Polkom zaoferowano w Wielkim Księstwie. Podpatrzeć jak rόżne nastawienie do życia, rodzaje zainteresowań, postawy przejawiają się wśród Polek, które tu zamieszkały.

Rozmowę z gościniami poprowdzi Hanna Karczewska i Agnieszka Szmidt.

https://www.anciencinema.lu/events/jak-one-pracuja

General Information

Ancien Cinéma Café-Club

23, Grand Rue
L-9410 VIANDEN

See on the map

Date

Sunday, 26 March 2023 - 14h00


Contact

T : 26874532