Historisch erfgoed

Vianden  ©ORT

Het Kasteel van Vianden

De indrukwekkende burcht van de graven van Vianden, was niet alleen een middeleeuws ter verdediging gebouwd fort, doch tevens een echt paleis-kasteel (Henri-Paul Eydoux).Het kasteel werd gebouwd, uitgaande van een tienhoekige toren die reeds bestond, in de karolingische tijd. Deze toren werd later tot kapel omgebouwd.De kapel, het kleine paleis en het grote paleis, de mooiste gedeelten van het kasteel, stammen uit de eerste helft van de 13de eeuw. Het "kwartier van Jülich " , ten oosten van het grote paleis, dateert uit het begin van de 14de eeuw. Het "kwartier van Nassau", werd pas in het begin van de 17de eeuw gebouwd.


De toegang tot het kasteel werd beschermd door muren, poorten en torens, waaronder de witte toren in het N-W en de zwarte toren in het N-O.

Men kon het kasteel binnenkomen door vijf achterelkaar liggende poorten. De eerste poort bezat een ophaalbrug en de vijfde poort bezat een valhek. Door deze poort had men over een trap en door een rondboog-portaal, toegang tot het kleine paleis.

Het kleine paleis omvatte op de begane grond een in tweeën verdeelde gewelfde zaal: de kapiteinszaal, 5,90 m lang, en de wapenzaal met een lengte van 21 meter. De sluitstenen van de bogen zijn versierd met de wapens van Vianden en Nassau. De byzantijnse zaal op een hoger gelegen verdieping, heeft prachtige drielobbige ramen.

Het grote paleis, rechts van het kleine paleis, is het meest indrukwekkende gedeelte van het kasteel. De gehele begane grond werd in beslag genomen door de ridderzaal (30,30 m lang en 9,60 m breed). De grote kelder eronder bezit dezelfde afmetingen en is geheel uitgehouwen in de rotsen.

De kapel is het meest opvallende gedeelte van het kasteel. Het is een huiskapel bestaande uit twee verdiepingen die door een aangebrachte opening in het midden met elkaar in verbinding staan. Zodoende konden de inwoners van de benedenstad de godsdienstige plechtigheden aanhoren, terwijl de kasteelbewoners op de hoger gelegen verdieping plaatsnamen. De graaf zelf zat nog hoger in een kleine loge. De benedenkapel is Romaans, terwijl de bovenkapel het luchtige en het stralende van de Rijnlandse overgangsstijl bezit.


Meer informatie over het kasteel : www.castle-vianden.lu

Les Amis du Château de Vianden asbl

B.P. 21
L-9401 Vianden
Tel: (+352) 83 41 08-1
Fax: (+352) 84 92 84
E-mail:

 

Victor Hugo Huis

Vicot Hugo, de bekende franse dichter kwam vier maal naar Vianden. Tijdens een reis door de Ardennen, in augustus 1862, kwam hij onder de indruk van het grootse landschap der streek. Hij keerde in 1863 terug en kreeg een muzikale ochtendhulde van de plaatselijke muziekvereniging.

Na een kort verblijf in 1865 zocht hij vast verblijf in Vianden na zijn uitwijzing uit Belgie op 30 mei 1871. Terwijl zijn gevolg in hotel Koch logeerde - eigenlijk meer herberg dan hotel -, installeerde Victor Hugo zich op de eerste verdieping van het aangrenzende huis dat met de brug een hoek maakt. Hier schreef de dichter een gedeelte van zijn bundel "Het verschrikkelijk jaar".

"Vandaag aan de dag, in zijn prachtige landschap dat eens heel Europa zal bezoeken, bestaat Vianden uit twee dingen die geheel troostend en prachtig zijn: het ene droevig, een ruine, het andere lachend, een volk."

Op 14 juli 1871 nam Victor Hugo de leiding bij een brand die een twaalftal huizen met strodaken in de benedenstad omvatte. Tijdens de afwezigheid van de burgermeester organiseerde de dichter een menselijke ketting die met emmers het water uit de rivier tot bij de brand bracht. Hij zelf werkte daadwerkelijk in deze ketting mee van middernacht tot twee uur in de morgen. 

Te Vianden beleefde Victor Hugo een nieuwe liefde met een jonge vrouw van achttien jaar, Marie Mercier, de gezellin van de slotenmaker Maurice Garreau, directeur van de gevangenis van Mazas. In Vianden werd ook de eerste kies getrokken van de franse dichter, en wel op 11 augustus 1871.

Het huis bij de brug werd in 1935 tot Victor Hugo museum ingericht. In het museum kan men brieven, meubels, dokumenten en reprodukties van tekeningen zien uit de tijd van zijn verblijf in Vianden. Tegenover het huis, op de borstwering van de brug, bevindt zich een buste van Victor Hugo, gemaakt door Rodin en aangeboden door de franse senaat.


Musée littéraire Victor Hugo
37, rue de la Gare
L-9420 Vianden
Tel.: (+352) 26 87 40 88
Fax: (+352) 26 87 40 99
Email:
Internet: www.victor-hugo.lu

Musée © Musée Victor Hugo
Dicksgärtchen Vianden 02

Edmond de la Fontaine

Het Dicks-monument herinnert aan de luxemburgse dichter Edmond de la Fontaine (1823-1891) die te Vianden overleed, alwaar hij van 1881 tot 1891 vrederechter was geweest. Edmond de la Fontaine schreef de eerste luxemburgse blijspelen en werd beroemd onder het pseudoniem "Dicks". Een herinneringsplaat toont het huis aan dat de dichter bewoonde. In het "Dicks-huis" is vandaag een Bakkerij Museum.

Kerken

DE "TRINITARIERKERK" is een hallenkerk met twee beuken met mooie gothische gewelven. Zij werd gebouwd in 1248 door de orde der drievuldigheitsridders, de " Trinitariers", die door Hendrik I werden verzocht naar Vianden te komen nadat zijn vader door deze orde was vrijgekocht van de Saracenen die hem tijdens een kruistocht hadden gevangen genomen. Deze kerk werd in 1252 ingewijd.


Boven de ingangshal van de kerk bevindt zich een zeer mooie Madonna met Kind uit de 14de eeuw, in een stijl die aansluit bij de lotharingse kunst. In 1498 werd deze door brand vernielde kerk gerestaureerd.

Het onderhoud van de linkerbeuk was de taak van de parochianen, de rechterbeuk werd door de monniken onderhouden. Deze laatsten bouwden in 1644 e en koor in de rechterbeuk, assymetrisch echter, daar de burgerij haar hulp weigerde.

Het altaar van het H. Sakrament, in Renaissance-stijl en dat zich links bevindt, stamt uit de 15de eeuw en werd gemaakt in het atelier van de bekende artiest Ruprecht Hoffmann uit Trier. Het hoofdaltaar, in Rococo-stijl en dat zich rechts in het koor bevindt, werd in 1758 gebouwd door de kunstenaars Daleyden en Goldschmit uit Vianden. Het beeld van God de Vader is het werk van Andre Fischer, eveneens uit Vianden. De rugleuning van de 16 koorstoelen zijn versierd met sculpturen van blaas-, snaar- en slaginstrumenten waar doorheen lofwerk van bladeren. De galerij en het orgel werden in 1693 aangebracht; de preekstoel komt uit de kathedraal van Luxemburg.

Sinds 1988 werden talrijke graven onder de kerk vrijgelegd. De vloer werde en halve meter verlagd om de oorspronkelijke proporties van de gothische kerk te herstellen.

Katholischer Gottesdienst:

VIANDEN 10.30 Uhr (Sonntag)